Giấy Ủy Quyền

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Trong quá trình thực hiện công việc có rất nhiều biểu mẫu, chứng từ, công văn bạn cần bất chợt. Hãy ghé đến site của chúng tôi để tải về những biểu mẫu đầy đủ nhất.

Dung lượng: 33.50 KB

FREE Miễn phí
1784 Lượt tải
Công văn gộp báo cáo tài chính

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

heo như quy định, công ty chúng tôi thuộc trường hợp kỳ kế toán đầu tiên ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo và kỳ kế toán năm đầu tiên ngắn hơn 15 tháng.

Dung lượng: 31.50 KB

FREE Miễn phí
623 Lượt tải
Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán

Phát hành: An Phong

Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán, biên bản giao nhận hàng.... Hệ thống các biểu mẫu được kế toán Minh Khai cập nhập thường xuyên và thiết thực nhất!

Dung lượng: 32.50 KB

FREE Miễn phí
2665 Lượt tải
Quyết định bổ nhiệm giám đốc

Phát hành: CYC logistics

Quyết định bổ nhiệm nhân sự là một trong những công việc của bộ phận nhân sự. Bạn vui lòng xem các biểu mẫu liên quan ở các file bên dưới.

Dung lượng: 12.02 KB

FREE Miễn phí
4846 Lượt tải
Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Phát hành: CYC Logistics

Thực hiện theo quy định về Chế độ quản lý sử dụng trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013.

Dung lượng: 31.50 KB

FREE Miễn phí
999 Lượt tải
Mẫu tờ khai thuế môn bài

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Mẫu tờ khai thuế môn bài là một trong những biểu mẫu dùng thường xuyên của doanh nghiệp. Chúng tôi luôn nổ lực mang đến kho tiện ích để tiết kiệm thời gian nhất có thể đến quý khách hàng

Dung lượng: 43.00 KB

FREE Miễn phí
1092 Lượt tải
Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

Phát hành: CYC Logistics

Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

Dung lượng: 18.68 KB

FREE Miễn phí
1062 Lượt tải
Mẫu đăng ký nộp thuế điện tử của Maritimebank

Phát hành: An Phong

Nộp thuế điện tử là chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nhà nước cải cách thủ tục, giảm thiểu thời gian nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Dung lượng: 44.50 KB

FREE Miễn phí
1958 Lượt tải
Quyết đinh thôi việc

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Cty CP DV TM Phát Triển Truyền Thông Long Việt ----------o0o--------- Số: 0104/2014/QĐ-LV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------o0o-------- TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VV: Chấm dứt hợp đồng lao động

Dung lượng: 34.00 KB

FREE Miễn phí
1021 Lượt tải
Hợp đồng cho mượn nhà

Phát hành: kế toán minh khai

Dung lượng: 58.50 KB

FREE Miễn phí
755 Lượt tải
Công văn gia hạn thanh toán

Phát hành: kế toán minh khai

Đôi khi doanh nghiệp bạn gặp phải một số khoản thanh toán đến hạn mà chưa đủ ngân sách để chi trả. Ngoài việc trao đổi trực tiếp thì công văn gia hạn thanh toán sẽ giúp bạn thuận lợi hơn và giữ mối quan hệ với đối tác.

Dung lượng: 45.50 KB

FREE Miễn phí
10903 Lượt tải
Công văn cam kết không hoàn thuế

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Là một trong những công văn cần thiết để tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Cam kết không hoàn thuế sẽ đảm bảo cho cơ quan thuế tránh trường hợp xữ lý thủ tục phức tạp về sau.

Dung lượng: 13.22 KB

FREE Miễn phí
5953 Lượt tải
Debit note

Phát hành:

A debit note or debit memorandum (memo) is a commercial document issued by a buyer to a seller as a means of formally requesting a credit note.

Dung lượng: 168.50 KB

FREE Miễn phí
5108 Lượt tải
Hồ sơ ban đầu cho cơ quan thuế

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Nếu một ngày nào đó bạn bắt tay vào làm cho 1 DN mới toanh, chỉ vừa thành lập, chưa kê khai thuế ban đầu, chưa mua hóa đơn giá trị gia tăng, tất cả đều chưa bắt đầu khi bạn vào làm. Bạn sẽ phải thực hiện như thế nào? Và thực hiện điều gì trước? Chúng tôi xin được chia sẽ cùng bạn bộ hồ sơ ban đầu để nộp cơ quan thuế gồm các khoản mục sau:

Dung lượng: 66.22 KB

FREE Miễn phí
6166 Lượt tải
Công văn tạm ngưng hoạt động kinh doanh

Phát hành: ketoanminhkhai

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho đến ngày 15 tháng 05 năm 2017 Lý do tạm ngừng: Doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động kinh doanh

Dung lượng: 24.43 KB

FREE Miễn phí
1372 Lượt tải
Đề nghị thanh toán công nợ

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Đề nghị thanh toán công nợ là một trong những chứng từ quan trọng của hồ sơ thanh toán. Kế toán công nợ có trách nhiệm lên hồ sơ và theo dõi tiến trình thanh toán đảm bảo kế hoạch tài chính của công ty.

Dung lượng: 41.50 KB

FREE Miễn phí
1814 Lượt tải
Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Sau khi thực hiện xong khối lượng công việc theo hợp đồng, hai bên sẽ thống nhất ký kết biên bản nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng

Dung lượng: 40.50 KB

FREE Miễn phí
1163 Lượt tải