FREE Miễn phí
Quyết định bổ nhiệm giám đốc
Phát hànhCYC logistics
Số lượt tải về4661
Dung lượng12.02 KB

CÔNG TY TNHH TM DV CYC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Số: 0001/QĐ                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                      ---------o0o---------

                                                                                    TP.HCM, ngày 09  tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc

__________________

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CYC

 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ CYC;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ CYC;

- Xét trình độ khả năng của Ông: NGUYỄN ĐÌNH HUY

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm Ông NGUYỄN ĐÌNH HUY

CMND số:     225333126

Nơi cấp: CA Tỉnh Khánh Hòa                                        Ngày cấp: 12/08/2010

Địa chỉ thường trú: 462 Đường 3/4, P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, là người đại diện pháp luật, phụ trách điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

 

Điều 2: Ông NGUYỄN ĐÌNH HUY có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                                              T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

                                                             Chủ tịch HĐTV

                                                            NGUYỄN ĐÌNH HUY

TÀI LIỆU LIÊN QUAN