Tuân thủ nguyên tắc tổ chức và đạo đức nghề nghiệp.


Đạo đức kinh doanh làm tiêu chí đầu tiên trong việc lựa chọn và phát triển nhân viên của chúng tôi. Kỹ năng, kinh nghiệm gắn liền với đạo đức nghề nghiệp sẽ tạo nên một tập thể mạnh, đoàn kết để cùng nhau thực hiện tốt nhất những giải pháp kế toán cho khách hàng.

Chúng tôi tự hào về đội ngũ nhân viên tận tâm với nghề.

Hướng đến khách hàng.


Khách hàng luôn là kim chỉ nam để chúng tôi hướng đến, chúng tôi tôn trọng mọi đóng góp chia sẽ của khách hàng để ngày càng phát triển và phục vụ tốt hơn. Bên cạnh đó chúng tôi luôn có phương án, giải pháp tư vấn cụ thể đối với từng khách hàng để tối ưu hóa chi phí doanh nghiệp.

Và hơn hết chúng tôi luôn đứng về khách hàng trong mọi tình huống

Trung thực và chia sẽ.


Trung thực trong các tấc cả các hoạt động làm việc tại tổ chức, chia sẽ thông tin thiết thực và đầy đủ nhất đến với khách hàng.

Trung thực là một trong mắc xích quan trong nhất để phát triển nhân sự và hình thành nên văn hóa của Kế Toán Minh Khai

Là đơn vị hoạt động nhiều năm về dịch vụ tư vấn kế toán thuế, chúng tôi hiểu rõ những rũi ro tiềm ẩn trong nghề. Tuy nhiên trong mọi tình huống chúng tôi vẫn luôn trung thực với khách hàng.