Cảm ơn bạn đã truy cập vào website ketoanhcm.vn được vận hành bởi Công Ty TNHH Kế Toán Minh Khai. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật tấc cả thông tin cá nhân của bạn và doanh nghiệp của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng để hiểu rõ hơn những cam kết của chúng tôi đến nguời truy cập và khách hàng.

Tôn trọng sự riêng tư là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, vì thế bạn có thể từ chối để lại thông tin hoặc truy cập vào website ở chế độ ẩn danh, khi đó chúng tôi sẽ không biết bạn là ai và cũng không thể cập nhập thông tin đến bạn.

1. Thu nhập thông tin cá nhân.

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn thông qua nhiều kênh khác nhau trên website:

Chúng tôi thu thập và xữ lý thông tin của bạn trong quá trình hỗ trợ thông tin liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi lưu giữ thông tin khi bạn đăng ký nhận bản tin và hỗ trợ download tài liệu từ website.

Ngoài ra có thể chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu trong quá trình trao đổi giao tiếp theo các hình thức khác.

2. Sử dụng thông tin cá nhân.

Thông tin sẽ được sữ dụng trong các hình thức hỗ trợ,  giải đáp thắc mắc của bạn.

Cập nhập những thông tin và chia sẽ đến bạn về những thông tư, nghị định hay các chính sách mới của cơ quan thuế hiện hành.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sữ dụng thông tin của bạn để gởi mail, thư ngỏ, thư khảo sát đến bạn.

3. Chính sách bảo mật thông tin.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn bằng mọi cách có thể, chúng tôi sẽ áp dụng hệ thống công nghệ tốt nhất để lưu giữ và bảo mật.

Cam kết sẽ không cung cấp chia sẽ thông tin cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

Quý khách hoàn toàn có thế yêu cầu chúng tôi xóa bỏ thông tin và tấc cả các thông tin khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn trên website.

Các điều khoản và điều kiện sữ dụng này sẽ tuân thủ theo hệ thống pháp luật của Việt Nam.

4. Thông tin liên hệ:

Chúng tôi hoan nghênh mọi thông tin phản hồi, ý kiến của bạn về chính sách bảo mật này. Mọi phản hồi xin vui lòng gởi cho chúng tôi tại địa chỉ email sau: [email protected]