FREE Miễn phí
Mẫu đăng ký nộp thuế điện tử của Maritimebank
Phát hànhAn Phong
Số lượt tải về1802
Dung lượng44.50 KB

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

…………, ngày……… tháng…….năm 201.

     

Kính gửi:        Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) – Chi nhánh………

 

Tên tổ chức: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại An Phong

Mã số thuế: 0310624618

Số Hồ sơ khách hàng (CIF): ……………………………………………………………

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Fimexco. 231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1

Email: [email protected]

Số điện thoại: 08.6675 4166                          Fax:………………………………………

Giấy CNĐKKD/GPĐT số: 0310 624 618 do: SKHDT cấp ngày: 14/02/2011

 

Thông tin tài khoản sử dụng Nộp thuế điện tử:

  1. Số tài khoản: 04001010062187 tại NH Maritimebank chi nhánh TpHCM
  2. Số tài khoản:…………………………………………………………………………..

3: Số tài khoản :………………………………………………………………………….

4: Số tài khoản :………………………………………………………………………….

5: Số tài khoản :………………………………………………………………………….

 

Bằng việc ký vào Bản đăng ký này, tôi/chúng tôi cam kết và xác nhận:

  1. Những thông tin nêu trên là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp;
  2. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập dịch vụ Nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế;
  3. Chịu trách nhiệm về thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng bị lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình;
  4. Các giấy nộp tiền vào NSNN được lập và gửi đến MSB qua Cổng thông tin của Tổng cục Thuế và được Tổng cục Thuế gửi sang MSB với Mã số thuế của tôi/chúng tôi (thể hiện ở trường Mã số thuế của Người nộp thuế hoặc Mã số thuế của Người nộp thay) là có giá trị pháp lý tương đương các Lệnh chuyển tiền của tôi/chúng tôi gửi trực tiếp cho MSB;
  5. Việc phê duyệt các giấy nộp tiền vào NSNN được lập và gửi đến MSB qua Cổng thông tin của Tổng cục Thuế hoàn toàn phù hợp với thẩm quyền phê duyệt trong nội bộ tổ chức chúng tôi và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thẩm quyền của người phê duyệt;
  6. Ủy quyền cho MSB thực hiện trích nợ tài khoản liệt kê trên đây để thanh toán cho các giấy nộp tiền vào NSNN của chúng tôi được lập và gửi đến MSB qua Cổng thông tin của Tổng cục Thuế. MSB được hoàn toàn miễn trách trước pháp luật khi thực hiện đúng theo các nội dung hiển thị trên các Giấy nộp tiền này;
  7. Ngày nộp thuế được xác định căn cứ trên thông tin do MSB trả về. Hệ thống MSB sẽ không xử lý bất kỳ giao dịch nào của khách hàng vào khoảng thời gian hệ thống MSB chạy batch.
  8. MSB được miễn trách nhiệm khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý lệnh thanh toán mà MSB đã nỗ lực xử lý nhưng không được hoặc vì bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào khác.

  Kế toán trưởng (nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tài khoản

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

 

 Chấp thuận thực hiện đăng ký cho KH vào  lúc …. h… ngày…..tháng….năm….    Không chấp thuận đăng kýLý do: ………………………………. ………………………………………

Giao dịch viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kiểm soát viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN