FREE Miễn phí
Hợp đồng cho mượn nhà
Phát hànhkế toán minh khai
Số lượt tải về676
Dung lượng58.50 KB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CHO  MƯỢN NHÀ

 

 • Căn cứ Bộ luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

 

 

Hôm nay, ngày     tháng 11 năm 2015, tại Thôn 2, Xã Bình Sơn, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam, chúng tôi gồm:

BÊN CHO MƯỢN NHÀ (BÊN A): ÔNG ĐẶNG VĂN ANH

Ngày Sinh                         : 02/01/1942

CMND số                          : 205224219     Cấp ngày: 02/08/2013, Nơi Cấp: CA Quảng Nam

Địa chỉ thường trú            : Thôn 2, Xã Bình Sơn, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại                         : 01202492676       

BÊN MƯỢN NHÀ (BÊN B): ÔNG HUỲNH QUANG LONG

Ngày Sinh                         : 10/11/1984           

CMND số                          : 205224225     Cấp ngày: 28/05/2010, Nơi cấp: CA Quảng Nam

Địa chỉ thường trú            : Thôn 2, Xã Bình Sơn, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại                         : 0168 2598381

Hai bên cùng nhau ký hợp đồng cho mượn nhà với nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG:

 • Bên A đồng ý cho bên B mượn căn nhà và khu vườn kèm theo.

     

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH MƯỢN:

Mục đích mượn nhà:

 • Để ở và sinh hoạt.
 • Không được chặt phá các cây trong khu vườn khi chưa được sự đồng ý của bên A.
 • Không được trồng các loại cây lâu năm (thời gian thu hoạch trên 1 năm).
 • Không được xây thêm, cơi nới, thay đổi hiện trạng nhà và khu vườn ở điều 1.

 

 ĐIỀU 3: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG:

 • Thời hạn cho thuê nhà là: 01 năm (Một năm) Bắt đầu từ ngày 07 tháng 11 năm 2015. Sau khi hết thời hạn hợp đồng, hai bên sẽ cân nhắc thỏa ký kết tiếp hợp đồng cho những năm tiếp theo.
 • Hợp đồng phát sinh hiệu lực sau khi được công chứng hoặc xác nhận của UBND cấp Xã hoặc công chứng tại Cơ quan công chứng có thẩm quyền.

 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A:

 • Giao nhà và đảm bảo quyền sử dụng cho bên B.
 • Đòi lại nhà khi hết hạn hợp đồng hoặc nếu chưa hết thời hạn hợp đồng thì bên A thông báo trước cho bên B biết ít nhất 60 ngày tính đến ngày bên A lấy lại nhà và đất đã cho mượn.
 • Tạo điều kiện cho Bên B sử dụng điện nước, và các thiết bị phụ trợ khác.
 • Bảo vệ bên B khi có bên thứ 3 can thiệp vào quá trình sử dụng theo đúng hợp đồng.
 • Yêu cầu bên B bàn giao đầy đủ tài sản khi bàn giao nhà lại cho bên A.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B:

 • Sử dụng nhà đúng nội dung và mục đích mượn.
 • Có trách nhiệm về hư hỏng nhà, sự mất mát các trang thiết bị nội thất, các đồ đạc khi sử dụng nhà.
 • Có trách nhiệm trông coi, bảo quản diện tích đất như đã nêu ở điều 1 cũng như tất cả cây trồng hiện hữu trên đất.
 • Không được chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ 3.

ĐIỀU 6: HAI BÊN CAM KẾT:

Thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

Chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

 • Hết hạn hợp đồng.
 • Nếu bên A đơn phương hủy hợp đồng, bên A phải báo trước bên B 02 tháng .Nếu bên B đơn phương hủy hợp đồng thì phải báo trước bên A 02 tháng và thực hiện bàn giao như đúng các điều khoản trên của hợp đồng.
 • Hợp đồng này được thành lập thành 04 bản; tất cả các bản có giá trị như nhau và mỗi bên giữ 02 bản.
 Đại diện Bên A

 

 

 

 

 

 

                                     Đại diện Bên B

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN:

TÀI LIỆU LIÊN QUAN