FREE Miễn phí
Công văn gộp báo cáo tài chính
Phát hànhKế Toán Minh Khai
Số lượt tải về527
Dung lượng31.50 KB

Công văn gộp báo cáo tài chính

 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN MINH KHAI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

31/20 Hoàng Hoa Thám, P13, Q.Tân Bình                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     -----------------------------------                                                 ----------------------------------------

                Số: 012/CV

 

CÔNG VĂN XIN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

V/v: Gộp kỳ báo cáo tài chính năm 2014 vào năm 2015

Kính gởi: CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN BÌNH

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN MINH KHAI

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ doanh nghiệp:

Giám đốc:

Công ty chúng tôi mới thành lập vào ngày 19/12/2014, do đó tính đến ngày 31/12/2014 chưa tới 90 ngày. Theo như quy định, công ty chúng tôi thuộc trường hợp kỳ kế toán đầu tiên ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo và kỳ kế toán năm đầu tiên ngắn hơn 15 tháng. Vì vậy công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Chi Cục Thuế Quận Tân Bình biết Công ty TNHH KẾ TOÁN MINH KHAI sẽ gộp 1 tháng cuối năm 2014 vào báo cáo tài chính năm 2015.

Công ty chúng tôi xin cam kết vào năm 2015 công ty sẽ báo cáo đầy đủ như đã thông báo ở trên.

Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng kính chào!

 

                                                                                                  Đại diện pháp luật

                                                                                                         Giám đốc

TÀI LIỆU LIÊN QUAN