FREE Miễn phí
Công văn gia hạn thanh toán
Phát hànhkế toán minh khai
Số lượt tải về10903
Dung lượng45.50 KB

CÔNG TY CP ABC

Số : 280 / CVMN-ABC

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Thông báo gia hạn thanh toán
Tp.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: CÔNG TY TNHH XYZ

 

Lời đầu tiên, Công ty Cổ Phần ABC xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trong việc ký kết hợp đồng cung cấp vật tư nhựa cho dự án Bắc Chu Lai của chúng tôi.

Hiện nay, dự án Bắc Chu Lai của chúng tôi đi vào giai đoạn cuối và các phát sinh tang, phát sinh giảm đang được chúng tôi hoàn tấc hồ sơ. Vì thế chúng tôi chưa thực hiện việc thanh toán số tiền  132,674,274 đồng (một trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm bảy mươi tư nghìn, hai trăm bảy mươi tư đồng chẵn) trong thời gian qua được.

Bằng công văn này, chúng tôi thông báo đến Quý công ty thời gian thanh toán chậm nhất là vào ngày 09/03/2012. Chúng tôi mong rằng với công văn này sẽ tạo thuận lợi cho Quý Công ty trong kế hoạch tài chính.

Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với Quý Công ty trong những dự án trong tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và kính chào

 

            CÔNG TY CP ABC

 

Nơi nhận:- Như trên, 
- Lưu VP. 
 

 

 

                         

TÀI LIỆU LIÊN QUAN