Quyết định bổ nhiệm giám đốc

Phát hành: CYC logistics

Quyết định bổ nhiệm nhân sự là một trong những công việc của bộ phận nhân sự. Bạn vui lòng xem các biểu mẫu liên quan ở các file bên dưới.

Dung lượng: 12.02 KB

FREE Miễn phí
4661 Lượt tải
Quyết định bổ nhiệm kế toán

Phát hành: CYC Logistics

Quyết định bổ nhiệm nhân sự là một trong những công việc của bộ phận nhân sự. Bạn vui lòng xem các biểu mẫu liên quan ở các file bên dưới.

Dung lượng: 16.19 KB

FREE Miễn phí
26024 Lượt tải
CV tiếng anh ngành tài chính

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

I am associated with Axis Financial Corp since 2014. I began my stint as a trainee financial analyst in January 2014 and got later promoted as a junior financial analyst in July 2014. ......

Dung lượng: 90.00 KB

FREE Miễn phí
1153 Lượt tải
Quyết đinh thôi việc

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Cty CP DV TM Phát Triển Truyền Thông Long Việt ----------o0o--------- Số: 0104/2014/QĐ-LV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------o0o-------- TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VV: Chấm dứt hợp đồng lao động

Dung lượng: 34.00 KB

FREE Miễn phí
944 Lượt tải
Quyết định tăng lương

Phát hành: Long Việt

Nhân viên của bạn làm việc tốt hơn những gì bạn mong đợi, bạn sẽ khen thưởng và điều chỉnh lương phù hợp hơn để đáp lại sự hợp tác đó.

Dung lượng: 58.00 KB

FREE Miễn phí
1372 Lượt tải
Đơn xin nghỉ phép

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Đơn xin nghỉ phép là một trong các biểu mẫu cần thiết trong công việc, chúng tôi luôn nổ lực để pháp triển kho dữ liệu tốt nhất để phục vụ khách hàng.

Dung lượng: 33.00 KB

FREE Miễn phí
754 Lượt tải
Hợp đồng lao động

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Hợp đồng lao động là chứng từ bắt buộc của các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động để đảm bảo lợi ích các bên tham gia và đúng quy định của pháp luật.

Dung lượng: 52.50 KB

FREE Miễn phí
2274 Lượt tải
Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Phát hành: kế toán minh khai

Theo quy định của sở lao động thương binh xã hội, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sữ dụng lao động định kỳ 6 tháng 1 lần.(2 lần trong năm là 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm)

Dung lượng: 74.50 KB

FREE Miễn phí
628 Lượt tải
Bảng tính lương đầy đủ BHXH và thuế TNCN

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Bảng tính lương và công việc phổ biến và thường xuyên của kế toán nội bộ của công ty. Tuy nhiên trong một số trường hợp, bạn muốn giữ bí mật thông tin về lương, và bạn sẽ tự thực hiện việc lên bảng tính lương cho nhân sự của mình.

Dung lượng: 51.34 KB

FREE Miễn phí
2939 Lượt tải
Đơn xin thôi việc

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Dù lý do nào đi nữa thì lựa chọn chấm dứt công việc sẽ khiến bạn rất bận tâm suy nghĩ. Và lúc này viết một lá đơn xin thôi việc cũng là một làm bạn bối rối.

Dung lượng: 29.00 KB

FREE Miễn phí
806 Lượt tải
Đơn xin việc cho nhân viên kinh doanh ít kinh nghiệm

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Nhân viên kinh doanh là lựa chọn hấp dẫn cho việc bắt đầu đi làm sau khi tốt nghiệp của rất nhiều sinh viên trường kinh doanh.

Dung lượng: 29.50 KB

FREE Miễn phí
855 Lượt tải
Thư thông báo cho nhân viên nghĩ việc

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Trước khi cho nhân sự nghĩ việc, bên cạch cuộc trao đổi trực tiếp thì thư thông báo cho nhân viên nghĩ việc phải được phát hành chính thức và gởi đến nhân viên của bạn.

Dung lượng: 37.50 KB

FREE Miễn phí
147 Lượt tải