FREE Miễn phí
Hợp đồng lao động
Phát hànhKế Toán Minh Khai
Số lượt tải về2546
Dung lượng52.50 KB

Công ty TNHH DV TV Minh Khai

02 Nguyễn Thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

                                                                                                  

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Chúng tôi, một bên là Bà:                                       Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Giám đốc

Đại diện cho : Người sử dụng lao động

Địa chỉ: 02 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM                                    

 

Và một bên là Bà                                       Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày                  tháng                        năm

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND :                   cấp ngày                                   tại

Nghề nghiệp : Cử nhân kế toán

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Loai hợp đồng lao động : không xác định thời hạn

- Từ ngày 11 tháng 11 năm 2015

- Địa điểm làm việc : 02 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM                                

- Chức danh chuyên môn: Cử nhân kế toán             Chức vụ : Nhân viên Kế toán

- Công việc phải làm : Phụ trách kế toán

- Thời gian làm việc: 48 giờ/ tuần

Điều 2: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

  1. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại làm việc : Cá nhân tự túc

- Mức lương chính hoặc tiền công:

- Hình thức trả lương: Tiền mặt

- Phụ cấp gồm : Phụ cấp tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, tính chuyên cần và hiệu quả công việc đạt được

- Được trả lương vào ngày 05 hàng tháng.

- Tiền thưởng: Chế độ thưởng được áp dụng theo quy định của công ty: + Thưởng theo hiệu quả công việc khi hoàn thành báo cáo hoặc cuối mỗi quý, mỗi năm

- Chế độ nâng lương: căn cứ vào hiệu quả làm việc và các quy định khác của công ty

- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Theo quy định hiện hành

- Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHTN) và Bảo hiểm thấp nghiệp (BHTN): Mức đóng BHXH hằng tháng đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) được tính theo quy định.

- Chế độ đào tạo: Trong thời gian đơn vị cử đi học người lao động phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác như người đi làm việc, trừ tiền bồi dưỡng độc hại..

Những thỏa thuận khác: Được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoàn thành sản lượng vượt mức kế hoạch giao

  1. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những công việc được giao và chịu trách nhiệm trên số liệu sổ sách kế toán, và giải trình khi cần thiết

- Khi người lao động muốn chấm dứt hợp đồng phải báo trước ít nhất 45 ngày kể từ ngày chấm dứt làm việc bằng văn bản cụ thể đến bộ phận quản lý đồng thời bàn giao toàn bộ công việc hiện đang phụ trách cho nhân viên khác.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

  1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

  1. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

 

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11 năm 2015. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại 02 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

                  Người lao động  

 

      Người sử dụng lao động

 

 

 

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN