Quyết định bổ nhiệm giám đốc

Phát hành: CYC logistics

Quyết định bổ nhiệm nhân sự là một trong những công việc của bộ phận nhân sự. Bạn vui lòng xem các biểu mẫu liên quan ở các file bên dưới.

Dung lượng: 12.02 KB

FREE Miễn phí
4846 Lượt tải
Quyết định bổ nhiệm kế toán

Phát hành: CYC Logistics

Quyết định bổ nhiệm nhân sự là một trong những công việc của bộ phận nhân sự. Bạn vui lòng xem các biểu mẫu liên quan ở các file bên dưới.

Dung lượng: 16.19 KB

FREE Miễn phí
29025 Lượt tải
Quyết định tăng lương

Phát hành: Long Việt

Nhân viên của bạn làm việc tốt hơn những gì bạn mong đợi, bạn sẽ khen thưởng và điều chỉnh lương phù hợp hơn để đáp lại sự hợp tác đó.

Dung lượng: 58.00 KB

FREE Miễn phí
1573 Lượt tải
Quy chế tài chính

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Quy chế tài chính

Dung lượng: 88.50 KB

FREE Miễn phí
1246 Lượt tải
Đề thi CPA kế toán tài chính, quản trị nâng cao năm 2016

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Đề thi CPA kế toán tài chính năm 2016 là tài liệu rất đáng tham khảo nếu bạn đang chuẩn học hay đang luyện thi CPA. Với nổ lực xây dựng và mang đến cho người dùng tài liệu hữu ích về kế toán và dịch vụ kế toán. Chúng tôi đang từng ngày xây dựng kho tài liệu miễn phí cho người dùng.

Dung lượng: 1.50 MB

FREE Miễn phí
1027 Lượt tải