Biên bản thu hồi hóa đơn

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Việc viết hóa đơn là công việc thường xuyên của nhân viên kế toán. Tuy nhiên trong quá trình công việc không thể trách khỏi việc viết hóa đơn bị sai.

Dung lượng: 31.00 KB

FREE Miễn phí
1873 Lượt tải
Công văn gia hạn thanh toán

Phát hành: kế toán minh khai

Đôi khi doanh nghiệp bạn gặp phải một số khoản thanh toán đến hạn mà chưa đủ ngân sách để chi trả. Ngoài việc trao đổi trực tiếp thì công văn gia hạn thanh toán sẽ giúp bạn thuận lợi hơn và giữ mối quan hệ với đối tác.

Dung lượng: 45.50 KB

FREE Miễn phí
9819 Lượt tải
Báo cáo mất hoá đơn

Phát hành:

Khi mất hoá đơn giá trị gia tăng đã đăng ký phát hành vơi chi cục thuế, bạn phải nhanh chóng gởi công văn thông báo mất hoá đơn và liên hệ đến đơn vị quản lý thuế để thực hiện các công việc cần thiết.

Dung lượng: 33.50 KB

FREE Miễn phí
622 Lượt tải
Đề nghị thanh toán công nợ

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Đề nghị thanh toán công nợ là một trong những chứng từ quan trọng của hồ sơ thanh toán. Kế toán công nợ có trách nhiệm lên hồ sơ và theo dõi tiến trình thanh toán đảm bảo kế hoạch tài chính của công ty.

Dung lượng: 41.50 KB

FREE Miễn phí
945 Lượt tải
Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng

Phát hành: Kế Toán Minh Khai

Sau khi thực hiện xong khối lượng công việc theo hợp đồng, hai bên sẽ thống nhất ký kết biên bản nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng

Dung lượng: 40.50 KB

FREE Miễn phí
966 Lượt tải