Kế toán thực hành tổng hợp

Tổng quan khóa học kế toán thực hành tổng hợp

Mục tiêu khóa học.

Những công việc của một kế toán trong doanh nghiệp phải là gì? Triển khai sổ sách cho một đơn vị kinh doanh chúng ta phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào? Làm thế nào để xữ lý tình huống sai xót trong công việc kế toán? Tấc cả câu hỏi trên sẽ được giải đáp và thực hành trên kháo học kế toán thực hành tổng hợp của chúng tôi!
• Hiểu rõ các công việc của một kế toán doanh nghiệp.
• Nhận dạng và hiểu rõ các chứng từ và lập và kiểm soát hóa đơn tài chính, sổ sách kế toán.
• Thực hành thực tế các công việc ghi sổ kế toán theo dõi các nghiệp vụ hoạt động hàng ngày.
• Lên kế hoạch và lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp
• Xữ lý và lưu trữ chứng từ kế toán, cách truy xuất và tìm kiếm khi cần thiết

Đối tượng học viên.

• Các chủ doanh nghiệp nhỏ đang muốn tìm hiểu thêm về kiến thức kế toán để tự xữ lý vấn đề sổ sách
• Nhân viên kế toán mới vào nghề, hay sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, muốn cũng cố lại kiến thức và thực hành trên khóa học.
• Các bạn đã biết về kế toán căn bản nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế.
• Các bạn du học sinh nước ngoài về chuyên ngành kế toán, muốn hiểu rõ về kế toán tại Việt Nam

 

 

 

Nội dung khóa học kế toán thực hành tổng hợp

Hướng đẫn các nghiệp vụ kế toán thực tế:

Hướng dẫn sữ dụng hóa đơn tài chính, lập các chứng từ kế toán, biểu mẫu. Các học viên sẽ được tiếp cận với hóa đơn thực tế tại lớp học.

Lập chứng từ kế toán, phân loại chứng từ và phương thức lưu trữ.

Lựa chọn và thiết lập hệ thống cho doanh nghiệp

Thực hành định khoản trên các chứng từ thực tế như sau:

1. Kê toán tiền mặt, tiền ngân hàng
2. Kế toán liên quan đến bán hàng, dịch vụ
3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
4. Kế toán khoản phải thu, nợ phải trả.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Thực hành kế toán theo các hình thức kinh doanh doanh” tab_id=”3d9d7af4-9dcb-4″][vc_column_text]Các hình thức kế toán hiện nay của doanh nghiệp.

Thực hành kế toán trên các loại hình kinh doanh phổ biến như:

  • Công ty kinh doanh dịch vụ, trường học, du lịch
  • Công ty kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu
  • Công ty kinh doanh sản xuất, gia công
  • Công ty chuyên về xây dựng dân dụng và cơ bản

Thực hành kê khái thuế GTGT, bảng kê khai tình hình sử dụng hóa đơn, thu nhập tạm tính hàng quý.

Thực hành kê khai thuế môn bài, thuế nhập khẩu, lệ phí dựa trên các hóa đơn thực tế.

Hướng dẫn xữ lý tình huống hóa đơn bị sai, lập biên bản thu hồi hóa đơn. Kê khai thiếu hóa đơn đầu ra, đầu vào và cách xữ lý

Thực hành đăng ký mã số thuế TNCN trên phần mềm, hồ sơ giảm trừ gia cảnh, lập file tính lương và thuế TNCN phải nộp.

Hướng đẫn và thực hành kê khai thuế qua mạng, sữ dụng Token, và phương án xữ lý khi bị thiếu sót.

Hướng đẫn thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính, quyết toán năm

Hướng dẫn và thực hành ghi sổ kế toán, lựa chọn phương pháp tính khấu hao tài sản cố định dựa trên thực loại hình doanh nghiệp áp dụng

Thực hành kế toán kho, làm thẻ kho, cân đối phát sinh, theo dõi xuất nhập tồn

Thực hành các công việc tại lớp việc cân đối pháp sinh, kiểm tra số liệu.

Lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, và thuyết minh báo cáo tài chính.

Kỹ năng cần thiết khi làm kế toán tại doanh nghiệp

Sau khi nắm vững các kiến thức và kỹ năng thực hành kế toán, khi kế toán thưc tế tại doanh nghiệp bạn cần thêm các kỹ năng xữ lý tính huống với cơ quan thuế, ban ngành để thuận tiện nhất cho công ty.

Ngoài ra các bạn cần thêm kỹ năng tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi.

Kế Toán Minh Khai

Email: [email protected].

Hotline: 0909 506 567

Gọi ngay
Chat zalo
FB Chat fb
Tư vấn tu-van