Phiếu giao hàng

Phát hành:

Phiếu giao hàng, là loại chứng từ cần thiết cho việc giao hàng. Bên cạnh đó là hóa đơn GTGT, và giấy tờ chứng nhận xuất xứ hàng hóa khác.

Dung lượng: 49.50 KB

FREE Miễn phí
25810 Lượt tải