FREE Miễn phí
Phiếu giao hàng
Phát hành
Số lượt tải về25810
Dung lượng49.50 KB

Phiếu giao hàng, là loại chứng từ cần thiết cho việc giao hàng. Bên cạnh đó là hóa đơn GTGT, và giấy tờ chứng nhận xuất xứ hàng hóa khác.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN