FREE Miễn phí
Uỷ nhiệm chi - ACB
Phát hànhNgân Hàng TMCP Á Châu
Số lượt tải về2479
Dung lượng59.00 KB

UỶ NHIỆM CHI / PAYMENT ORDERSố / No……………………………
Ngày / Date……………..
--------------------------------------------------- ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN / APPLICANT ---------------------------------------------------
Tên tài khoản / Acct's Name :…………………………………………………………………………………………………….
Số tài khoản / Acct No. : …………………….Tại ngân hàng Á Châu - chi nhánh / At ACB - Branch : ………………
---------------------------------------------- ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG / BENEFICIARY ----------------------------------------------
Đơn vị thụ hưởng / Beneficiary…………………………………………………………………………………………………….
qSố tài khoản / Acct No.…………………………………………………………………………………………………….
qCMND / Hộ chiếu / ID card / PP No……………………Ngày cấp / Date …………….Nơi cấp / Place ……………
Tại ngân hàng / Beneficiary's Bank……………………………..Tỉnh, TP / Province, City……………………………….
Số tiền bằng chữ / Amount in words : …………………………………Bằng số / In figures……………………………đ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung / Details :…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN / ApplicantNGÂN HÀNG Á CHÂU / ACBNGÂN HÀNG B / B Bank
Kế toán trưởngChủ tài khoảnGhi sổ ngày / Post Date …………………Ghi sổ ngày / Post Date …………………
Chief AccountantAccount HolderGiao dịch viênTrưởng đơn vịGiao dịch viênTrưởng đơn vị
TellerManagerTellerManager
…………………

TÀI LIỆU LIÊN QUAN