FREE Miễn phí
Hợp đồng ký gởi hàng hóa
Phát hànhKế Toán Minh Khai
Số lượt tải về2167
Dung lượng101.00 KB

Hợp đồng ký gởi hàng hóa là loại hợp đồng thường dùng cho các đơn vị phân phối hàng trong hệ thống bán lẽ như: cửa hàng, siêu thị, showroom.....

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---ooOoo---

 

HỢP ĐỒNG KÝ GỞI HÀNG HÓA

Số:…..HĐKG.2015

 

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005 và các Quy phạm pháp luật Dân sự hiện hành;
 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005 và các Quy phạm pháp luật Thương mại hiện hành;
 • Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của hai bên;

Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm …….., chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO HÀNG:…………………………………..(Bên A)  

 • Đại diện :
 • Chức vụ            :
 • Địa chỉ            :
 • Điện thoại           :
 • Mã số thuế            :
 • Tài khoản số            :

ĐẠI LÝ KÝ GỞI: …………………………………….(Bên B)

 • Đại diện :
 • Chức vụ :
 • Địa chỉ :
 • Điện thoại            :
 • Mã số thuế :
 • Tài khoản số :

Sau khi bàn bạc, hai Bên thỏa thuận hợp đồng mua bán hàng hóa với các điều kiện và điều khoản như sau:

Điều 1: Quy cách -  Số lượng – Giá cả

Bên B đồng ý nhận ký gởi hàng hóa do Bên A cung cấp với quy cách như sau:

SttChủng loại vật tưĐvtĐơn giáTỉ lệchiếc khấuĐơn giá sauchiếc khấu
Tổng cộng 
Thuế giá trị gia tăng (10%) 
Tổng tiền thanh toán 

Bằng chữ: .

Điều 2: Quy cách giao nhận hàng

 1. Chủ hàng phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng phải thông báo trước cho chủ cửa hàng địa điểm giao nhận hàng (nếu không thể đưa trực tiếp đến cửa hàng được).
 2. Sau khi nhận hàng, cửa hàng phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.

 

 

Điều 3: Phương thức thanh toán

Cửa hàng thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức: (hoặc bán hết giao tiền sau khi đã trừ chiết khấu hoa hồng hoặc thanh toán vào ngày cố định trong tháng sau khi kiểm sổ hàng thực tế đã bán).

 

Điều 4: Treo bảng hiệu tên chủ cửa hàng

 1. Cửa hàng muốn treo bảng hiệu mang tên doanh nghiệp của chủ hàng phải được sự đồng ý của chủ hàng.
 2. Bảng hiệu sẽ do chủ hàng thiết kế đúng quy cách được Nhà nước cho phép.

 

Điều 5: Bảo hành, sửa chữa hàng hóa

 1. Cửa hàng có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức năng, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng, theo thời hạn do chủ hàng ấn định và phải thanh toán chi phí sửa chữa, cung ứng phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế.
 2. Việc huấn luyện kỹ nghệ lấp ráp, bảo hành, sửa chữa là trách nhiệm của chủ hàng cho người của

cửa hàng đại lý.

 

Điều 6: Bất khả kháng

 • Những trường hợp sau đây được xem là bất khả kháng: chiến tranh, can thiệp của chính phủ, đình công lớn, hỏa hoạn, thiên tai, hư hỏng máy móc thiết bị hay bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát của mỗi bên làm cản trở việc thực hiện nghĩa vụ của mỗi bên.
 • Bên nào gặp bất khả kháng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trong vòng…..ngày.
 • Hai bên sẽ bàn bạc thống nhất giải quyết những phát sinh trên tinh thần công bằng và thiện chí.

 

Điều 7: Điều khoản chung

 • Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ký trong hợp đồng này. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì cùng nhau bàn bạc, giải quyết và thể hiện bằng văn bản mới có giá trị thi hành. Trường hợp không thể tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra Toà án kinh tế TP. Hồ Chí Minh phán quyết sẽ có giá trị thực hiện cuối cùng.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các đơn đặt hàng, phụ lục hợp đồng đều phải tuân thủ theo các điều khoản và là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này.
 • Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

              ĐẠI DIỆN BÊN B      

  ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN