FREE Miễn phí
Đăng ký thực hiện hình thức sổ sách kế toán
Phát hànhkế toán minh khai
Số lượt tải về908
Dung lượng29.50 KB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

------0O0------

TỜ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HÌNH THỨC

SỔ SÁCH KẾ TOÁN

 

 

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN 9

  • Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CYC
  • Địa chỉ: 21/5 Đường số 11, Tổ 6, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM
  • Mã số thuế: 0312803771 Ngày bắt đầu hoạt động: 03/06/2014
  • Tên Giám Đốc: NGUYỄN ĐÌNH HUY

 

Xin đăng ký thực hiện chế độ kế toán theo:

 

1/ Chế độ kế toán áp dụng: Căn cứ theo hệ thống tài khoản ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính

2/ Hình thức kế toán: Nhật ký chung

3/ Cơ sở đang sử dụng máy tính để hạch toán:

4/ Kỳ kế toán đăng ký: từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

Kỳ kế toán đầu tiên: từ ngày 01/06 đến ngày 31/12

 

TP.HCM, Ngày 09 tháng 06 năm 2014

                                                                        NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

                                                                          NGUYỄN ĐÌNH HUY

TÀI LIỆU LIÊN QUAN