FREE Miễn phí
Phụ lục hợp đồng
Phát hànhKế Toán Minh Khai
Số lượt tải về1406
Dung lượng52.00 KB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---ooOoo---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2011

PHỤC LỤC HỢP ĐỒNG 01
(Về việc mua bán ống nhựa Hoa Sen)

- Căn cứ vào hợp đồng số 21.03/HĐMB/HS-SEEN đã ký ngày 18/03/2011 giữa hai bên;

Theo sự thỏa thuận giữa Công ty TNHH MTV VLXD Hoa Sen và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen. Hai bên đã đi đến thống nhất điều chỉnh lại một số điều khoản của hợp đồng số 03/HĐMB/HS – Seen như sau:
BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH MTV VLXD HOA SEN (Bên A)
- Người đại diện : Ông Võ Đình Tiên
- Chức vụ : Phó Giám Đốc
- Địa chỉ : KCN Phú Mỹ 1 – Phú Mỹ - Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại : 064 3923232 Fax : 064 3924034
- Mã số thuế : 3500786179.
- Tài khoản số : 008 1000 562 302 Tại Ngân Hàng Vietcombank, Chi Nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, Phòng Giao Dịch Số 3.
(Giấy ủy quyền số: ………. có hiệu lực từ ngày …………….. đến ngày …………….. do Giám đốc công ty ký duyệt ngày ………………….)
BÊN MUA: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN (Bên B)
- Đại diện: Ông Trần Quách Bá Vinh
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Địa chỉ: Toà nhà SEEN, Km 13 Đường 32, Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04.37659660 Fax: 04.37659661
- Mã số thuế: 0100946471
- Tài khoản số: 0011000237731 tại Sở Giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (tại Hà Nội)
(Giấy ủy quyền số: ………. có hiệu lực từ ngày …………….. đến ngày …………….. do Giám đốc công ty ký duyệt ngày ………………….)
Điều 01: Điều chỉnh điều 01 của hợp đồng.
Điều chỉnh giá bán của các mặt hàng theo điều 01 (tên hàng – số lượng – giá cả) của hợp đồng và đi đến thống nhất điều chỉnh lại giá bán cho lô hàng như sau:
STT Tên hàng hóa
(mm x mm x m) Xuất xứ Đvt Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Ống nhựa nong trơn  400x9.0x4 Minh Hùng Cây 4 2.544.925 10.179.700
2 Ống nhựa nong trơn  315x9.2x4 Hoa Sen Cây 32 1.770.239 56.647.636
3 Ống nhựa nong trơn  315x8.0x4 Hoa Sen Cây 1.078 1.527.222 1.646.345.610
4 Ống nhựa nong trơn  220x8.7x4 Hoa Sen Cây 17 1.130.621 19.220.555
5 Ống nhựa nong trơn  200x7.7x4 Hoa Sen Cây 254 847.227 215.195.727
6 Ống nhựa nong trơn  200x9.6x4 Hoa Sen Cây 32 1.150.208 36.806.662
Tổng tiền hàng 2.090.631.235
Thuế VAT 10% 209.063.124
Tổng thanh toán 2.299.694.359
(Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi tư nghìn ba trăm năm mươi chín đồng chẵn)
2. Điều 02: Thay đổi điều 4.2 (điều kiện thanh toán)
Điều chỉnh lại điều khoản về phương thức thanh toán như sau:
- Bên B đặt cọc Bên A 25% giá trị hợp đồng, tương ứng là: 574.923.590 đồng (Năm trăm bảy mươi tư triệu, chín trăm hai mươi ba nghìn, năm trăm chín mươi đồng chẵn). Số tiền đặt cọc sẽ được trừ dần vào mỗi đợt giao hàng.
- Sau mỗi đợt giao hàng, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Bên B nhận hàng và hóa đơn tài chính Bên B sẽ thanh toán 75% giá trị đơn hàng đã giao, 25% còn lại được khấu trừ vào tiền đặt cọc.
- Bên A có quyền từ chối giao hàng nếu như Bên B chưa thanh toán hết tiền hàng đợt trước.
3. Điều 03: Quy định chung
Tất cả các điều khoản còn lại của hợp đồng số 21.03/HĐMB/HS-SEEN đều không thay đổi.
Phụ hợp đồng là một bộ phận không tách rời hợp đồng kinh tế số 21.03/HĐMB/HS-SEEN đã được hai bên ký kết ngày 18/03/2011
Phụ lục được lập thành 06 (sáu) bản, mỗi bên giữ 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

CÔNG TY TNHH MTV VLXD HOA SEN                                      CÔNG TY CP KỸ THUẬT SEEN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN