FREE Miễn phí
Đề nghị thanh toán công nợ
Phát hànhKế Toán Minh Khai
Số lượt tải về1900
Dung lượng41.50 KB

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN

 MINH KHAI

Số :      ĐNTT / MK-SV

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(V/v: Đề nghị thanh toán)
Tp.HCM, ngày 10  tháng 01   năm 2018

 

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

 

 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỘNG LỰC SERVO

  • Căn cứ vào Hợp đồng số 078-17/HDDV/MK-SV và hợp đồng số 079-17/HDDV/MK-SV
  • Căn cứ vào Hóa đơn số 0000087 ngày 25/12/2017 mà Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Minh Khai đã xuất cho Công Ty TNHH Kỹ Thuật Động Lực Servo

Căn cứ vào biên bản liệt kê công việc mà Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Minh Khai đã cung cấp cho Công Ty TNHH Kỹ Thuật Động Lực Servo. Chúng tôi đề nghị quý công ty vui lòng thanh toán số tiền: 17.270.000 đồng (Mười bảy triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn)

Thông tin tài khoản thanh toán:

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Minh Khai

Số tài khoản: 200595589  Tại Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Bình Thạnh

Trân trọng!

                                                            Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Minh Khai

 

 

                                                                                                   Ngô Thị Thùy Dung

                                                                                                                          

 

 

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN