FREE Miễn phí
Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng
Phát hànhKế Toán Minh Khai
Số lượt tải về1163
Dung lượng40.50 KB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT HỆ THÔNG MÁY BƠM CHÌM

1. Công trình (Dự án): Khu biệt thự Galleria số 18A, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.
2. Hạng mục công trình: Cung cấp lắp đặt hệ thống bơm chìm thoát nước
3. Địa điểm: 18A, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
4. Thành phần tham gia nghiệm thu:

● Đại diện Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Kiến Á Galleria
- Ông/bà: …………………………………Chức vụ: ……………………….…………
- Ông/bà: …………………………………Chức vụ: ……………………….…………
● Đại diện Nhà thầu thi công: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật SUNTECH
- Ông/bà: Phạm Súy Hoanh Chức vụ: Giám đốc

5. Thời gian tiến hành nghiệm thu:
+ Thời gian:
- Bắt đầu: …………........ngày.............tháng...........năm............
- Kết thúc: .......................ngày.............tháng..........năm.............
+ Địa điểm: 18A, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

6. Đánh giá công trình (hạng mục công trình) được nghiệm thu:
STT
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
ĐẠT CHƯA ĐẠT
Lắp đặt bơm chìm
Lắp đặt ống dẫn
Tủ điều khiển 3 chế độ
c. Các ý kiến khác (nếu có):
…………………..………….………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
7.Kếtluận: ……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………..
Biên bản được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
                         Đại diện Chủ đầu tư
Công Ty TNHH Kiến Á Galleria Đại diện nhà thầu thi công                                            Công Ty CP Công Nghệ Kỹ Thuật SunTech

TÀI LIỆU LIÊN QUAN